People & Place in the Past and Present
 
Maand: <span>februari 2021</span>

Recueil Méthodique

des Lois, Décrets, Réglemens, Instructions et Décisionssur le Cadastre de la France. Ce Recueil n’est point un ouvrage nouveau; c’est simplement la refonte en un seul volume, et dans un ordre méthodique, des Instructions contenues …

Uittreksel van de Verordeningen ter Instandhouding van het Kadaster van het Koningrijk der Nederlanden.

Ten gebruike van de plaatselijke-, dijks- en polderbesturen, Notarissen, Zaakwaarnemers, Eigenaren en verdere ingezetenen.goedgekeurd, en uitgegeven krachten magtiging van den staatsraad, administrateur van het kadasterIn ‘s Gravenhage en te Amsterdambij de gebroeders van Cleef. 1833 …

Georeferentie

Georefereren is het proces van aangeven hoe een bepaalde (doorgaans gescande) kaart te relateren valt aan een coördinatenstelsel, zoals het RD-stelsel. Een meer grafische omschrijving is het zien te positioneren van een kaart over referentiemateriaal (zoals …