People & Place in the Past and Present
 
Tag: <span>conceptueel</span>

Uittreksel van de Verordeningen ter Instandhouding van het Kadaster van het Koningrijk der Nederlanden.

Ten gebruike van de plaatselijke-, dijks- en polderbesturen, Notarissen, Zaakwaarnemers, Eigenaren en verdere ingezetenen.goedgekeurd, en uitgegeven krachten magtiging van den staatsraad, administrateur van het kadasterIn ‘s Gravenhage en te Amsterdambij de gebroeders van Cleef. 1833 …