People & Place in the Past and Present
 
Thesaurus van OSM-terminologie

Thesaurus van OSM-terminologie

Grondgebruik

ongebouwd

 • farmland: bouwland
 • allotments: (moes)tuin
 • orchard: boomgaard
 • meadow: weiland
 • grass: grasland (vaak met een andere functie zoals een weg)
 • wetland: natte gronden
 • water: water
 • heath: heide of woeste gronden
 • forest: bos
 • beach: strand
 • sand: zand (zandverstuiving of duinen)
 • construction: dijk of kade
 • cemetery: kerkhof, begraafplaats

gebouwd

 • building: gebouw
 • farmyard: boerenerf
 • residential: (woon)erf
 • commercial: commercieel
 • retail: verkoop van goederen
 • industrial: industrieel
 • port: haven

Plaatsen

 • city: grote stad
 • town: grotere plaats, stad(je)
 • village: dorp
 • hamlet: gehucht
 • isolated_dwelling: buitenplaats, entiteit met naam
 • locality: veldnaam

Lijn-elementen

landwegen

 • trunk: “groote weg”, doorgaande nationale weg
 • tertiary: doorgaande lokale / regionale weg
 • unclassified: onbepaalde weg [default]
 • residential: woonstraat, in de regel met een straatnaam
 • footway: steegje in bebouwd gebied
 • path: klein enkelspoor pad, aangegeven met stippellijnen op de minuutplans
 • track: klein pad over ander grondgebruik heen

waterwegen

 • canal: kanaal, niet-natuurlijke loop, in de stad of op het platteland
 • river: rivier
 • stream: stroompje
 • ditch: sloot