Team Geo

People & Place in the Past and Present
 
Team Geo
Team Geo

Team Geo

People & Place in the Past and Present

Het Kadaster

Tegenwoordig kennen huiseigenaren het Kadaster als de instantie die registreert wie de eigenaar van welk stuk grond is. De overheidsdienst is daarmee vooral bekend van de burenruzies-met-grens-conflict in bekende televisieprogramma’s. Het Kadaster doet echter veel …

Money, Money, Money…

Over de tarieven van het Oorspronkelijk Kadaster, zoals dat werd vastgesteld in 1832, en geregistreerd in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel of OAT. Principes Het uitgangspunt van de grondbelasting zoals deze werd opgezet in de periode …

Recueil Méthodique

des Lois, Décrets, Réglemens, Instructions et Décisionssur le Cadastre de la France. Ce Recueil n’est point un ouvrage nouveau; c’est simplement la refonte en un seul volume, et dans un ordre méthodique, des Instructions contenues …

Uittreksel van de Verordeningen ter Instandhouding van het Kadaster van het Koningrijk der Nederlanden.

Ten gebruike van de plaatselijke-, dijks- en polderbesturen, Notarissen, Zaakwaarnemers, Eigenaren en verdere ingezetenen.goedgekeurd, en uitgegeven krachten magtiging van den staatsraad, administrateur van het kadasterIn ’s Gravenhage en te Amsterdambij de gebroeders van Cleef. 1833 …

Georeferentie

Georefereren is het proces van aangeven hoe een bepaalde (doorgaans gescande) kaart te relateren valt aan een coördinatenstelsel, zoals het RD-stelsel. Een meer grafische omschrijving is het zien te positioneren van een kaart over referentiemateriaal (zoals …