People & Place in the Past and Present
 
Team Geo

Inhoud

  • Het Kadaster
    Tegenwoordig kennen huiseigenaren het Kadaster als de instantie die registreert wie de eigenaar van welk stuk grond is. De overheidsdienst is daarmee vooral bekend van de burenruzies-met-grens-conflict in bekende televisieprogramma’s. Het Kadaster doet echter veel meer dan grenzen tussen ruziënde buren trekken. In Nederland werd het Kadaster officieel in 1832 ingesteld en vormt daarmee — …
  • Recueil Méthodique (xml)
  • Recueil Méthodique
    des Lois, Décrets, Réglemens, Instructions et Décisionssur le Cadastre de la France. Ce Recueil n’est point un ouvrage nouveau; c’est simplement la refonte en un seul volume, et dans un ordre méthodique, des Instructions contenues dans la Collection en cinq voluines.Tous les articles de ce Recueil sont numérotés par une série de chiffres non interrompue.Lorsque, …
  • Uittreksel van de Verordeningen ter Instandhouding van het Kadaster van het Koningrijk der Nederlanden.
    Ten gebruike van de plaatselijke-, dijks- en polderbesturen, Notarissen, Zaakwaarnemers, Eigenaren en verdere ingezetenen.goedgekeurd, en uitgegeven krachten magtiging van den staatsraad, administrateur van het kadasterIn ‘s Gravenhage en te Amsterdambij de gebroeders van Cleef. 1833 1e Hoofdstuk Omschrijving der kadastrale stukken a. Oorspronkelijke (art. 1) De bij gelegenheid der algemeene kadastrering van het rijk, opgemaakte oorspronkelijke …