People & Place in the Past and Present
 
Gebouwen vrijgesteld van belasting

Gebouwen vrijgesteld van belasting

NaamOnderdelen
1
2
3
4Gebouwen bestemd tot het krijgswezenKazernen
Kanongieterijen
Wachthuizen
‘s Rijks fabrijken van kruid en ammunitie
Tuighuizen
5Gebouwen bestemd tot bedeeling der Justitie en PolitieHoven van appel
Regtbanken van eersten aanleg
Regtbanken van koophandel
Kantons-Regtbanken
Gevangenissen
Correctie-huizen
Verbeterhuizen
Werkhuizen
Bedelaarshuizen
6Gebouwen bestemd tot Openbaar Onderwijs, Kunsten en WetenschappenHoogescholen
Akademiën
Atheneums
Seminariën
Latijnsche scholen
Gemeente-scholen
Diaconie-armenscholen
Muzijkscholen
Teekenscholen
Veeartsenijscholen
Openbare boekerijen
Museums van schilderijen, oudheden en zeldzaamheden
7Gebouwen bestemd tot verpleging en huisvesting in Gast- en Godshuizen, Burger- en Diaconie-Weeshuizen vanWeezen
Zieken
Oude lieden
Gebrekkigen
Krankzinnigen
8Gebouwen bestemd tot algemeen nutMuntgebouwen
‘s Rijks werven
‘s Rijks loodsen
Vuurbaken
Postkantoren
Kantoren van ontvangst van ‘s Rijks belastingen
‘s Rijks tolhuizen
9Gebouwen bestemd tot plaatselijk gerijfGemeentehuizen
Heemraadhuizen
Polderhuizen
Polder magazijnen
Sluiswerken
Polder-watermolens
Bureaux van ontvangst der plaatselijke belastingen
Gebouwen bestemd tot het peilen, meten, wegen of tellen van koopwaren
Poortgebouwen
Provinciale tolhuizen
10Gebouwen bestemd tot den landbouwSchuren
Stallen
Bergplaatsen voor werktuigen en voortbrengselen
Zoals opgenomen in het Uittreksel van de Verordeningen